Over het Timmerdorp

Het idee van een Timmerdorp lijkt simpel: hout, spijkers en een boel kinderen. Maar voor ons is een Timmerdorp wel meer dan alleen timmeren en bouwen.

We inspireren kinderen om hun creativiteit te gebruiken, nieuwsgierig te zijn en het avontuur op te zoeken. We stimuleren kinderen om samen te werken en lekker buiten te spelen. Om zelf aan de slag te gaan en te bouwen, en zo zelfverzekerdheid te ontwikkelen. We willen ze leren zich te ontwikkelen en nieuwe wegen in te slaan, om anders om te gaan met hun omgeving en de beschikbare materialen. Door kinderen bijeen te brengen en ze kennis, vakmanschap, creativiteit en techniek te laten delen, zorgen we dat ze zich bewust worden van de rol die ze zelf kunnen spelen in het vormen van de samenleving.

Meer dan een onvergetelijke week

Het belangrijkste is natuurlijk dat de kinderen een onvergetelijke ervaring hebben, maar Timmerdorp Groningen is meer dan alleen een leuke week:

  •  Kinderen leren met gereedschap omgaan en om met eigen handen dingen te bouwen.Goed voor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid nu, maar ook als toekomstige burgers.
  •  Kinderen krijgen inzicht in constructieve en ruimtelijke vraagstukken. Ruimtelijk inzicht en verstand van techniek zijn belangrijke vaardigheden in de maatschappij.
  •  Op initiatief van de kinderen wordt – naast hutten – van alles gebouwd en gemaakt. Zo ontstaat een bijzondere en complexe ‘samenleving’ die door de kinderen zelf bedacht en uitgevoerd wordt. Actief burgerschap in de dop.
  •  Onder de begeleiders zijn elk jaar zeer uiteenlopende mensen zoals bouw- en techniek- andere professionals, die de passie voor hun vak aan kinderen doorgeven.
  •  Kinderen leren om zich aan te passen aan onverwachte omstandigheden, zoals regen of ontbrekend materiaal. Juist in een wereld waar omstandigheden snel veranderen zijn flexibiliteit en omgaan met tegenslagen een belangrijke vaardigheid.
  •  Timmerdorp is een minimaatschappij waarin kinderen op overzichtelijke schaal met allerlei aspecten van een samenleving in aanraking komen. Dit gaat om triviale dingen als rekening houden met anderen en samenwerken, maar ook heel andere dingen zoals ruilhandel en zelfs de minder leuke kanten zoals diefstal of ongelukjes.
  •  Er zijn uiteenlopende workshops en activiteiten waar kinderen veel van leren. Kinderen komen op deze manier in aanraking met cultuur en educatie in de avontuurlijke setting van het Timmerdorp.
  •  Kinderen van ouders die het niet zo breed hebben mogen gratis aan Timmerdorp meedoen.
  •  Door de vele positieve uitingen in de media (tot een stukje in de Huffington Post Canada aan toe) draagt Timmerdorp Groningen bij aan het positieve en duurzame imago van de Stad Groningen en de bekendheid van het voormalig Suikerunie Terrein.

De Toekomst van Timmerdorp

We willen dat Timmerdorp Groningen een laagdrempelig toegankelijk, jaarlijks terugkerend evenement voor jongeren van 7 tot 12 jaar blijft. Jongeren kunnen een week lang zelf aan de slag. Ze ontmoeten elkaar en leren meer over timmeren, bouwen, constructie en hun eigen kunnen. Vindingrijkheid, vakmanschap, techniek en creativiteit komen samen en leveren een onvergetelijk resultaat op.

Om dit mogelijk te maken is er ook structurele ondersteuning nodig. Dat gaat om mankracht, materialen maar ook gewoon om geld. Sponsoren zijn van harte welkom. Je kunt ook een donatie doen bij het kopen van je kaart, of je aanmelden om mee te organiseren of te helpen tijdens de week zelf.

Meer weten? Neem gerust contact op!